CONDICIÓNS XERAIS

  1. Partes

Por estas Condiciones Generales de Uso nos obligamos, de una parte, XFORZO, a poner el Sitio Web a disposición de cualquier usuario de Internet y, de otra, tú, como usuario que accede al Sitio Web independientemente de que hagas uso o no de los servicios que se ofrecen a través del mismo. Esto quiere decir que, como usuario, por el mero hecho de visitar, navegar y usar el Sitio Web en cualquier forma, te sometes a las presentes Condiciones Generales de Uso, además de cualesquiera otras que te sean de aplicación.

  1. Funciones y herramientas del sitio web

El mero acceso al Sitio Web es de carácter gratuito, y de esta manera podrás conocer los servicios y productos allí ofrecidos. Si además quisieras adquirir los productos que se ofrecen en el catálogo, tendrás que aceptar ciertas condiciones específicas y pagar el precio indicado en cada momento, pero no te preocupes, que de estas circunstancias te iremos informando a lo largo del proceso de compra.

  1. Información suministrada

Desde XFORZO tratamos de que a información que se mostre no Sitio web sexa precisa, adecuada e atópese actualizada en todo momento. Con todo, poden existir situacións que escapen ao noso control, respecto do cal non asumimos ningunha responsabilidade.

  1. Obrigacións do usuario

Como usuario, lembrámosche que polo simple feito de acceder ao Sitio web, comprométesche a cumprir coas seguintes obrigacións: Utilizar o Sitio web de modo dilixente, lícito e correcto, respectando a lexislación vixente, a moral e os bos costumes, así como a orde pública. Non facer un uso do Sitio web cun propósito comercial ou promocional. Non incumprir as presentes Condicións Xerais de Uso nin ningunha das condicións e obrigacións asumidas nelas. Revisar calquera notificacións enviadas por XFORZO, xa que poden conter información importante. Absterse de levar a cabo ningunha acción que supoña: Introducir códigos maliciosos que causen calquera tipo de prexuízo nas funcionalidades do Sitio web. Utilizar medios orientados a simular a aparencia e funcións do Sitio web. Obter de maneira ilícita o código fonte do Sitio web ou de calquera elemento suxeito a copyright ou propiedade intelectual. Danar ou dificultar o servizo ou interferir no uso e goce do mesmo. Infrinxir dereitos ou intereses de XFORZO ou de terceiros, como os dereitos de propiedade intelectual ou industrial (patentes, marcas, dereitos de copyright, segredos comerciais…).

  1. Condicións Particulares de Rexistro no Sitio Web

5.1. Partes

Estas Condicións Particulares de Rexistro subscríbense tanto por XFORZO como por ti, como usuario que, tras completar todos os pasos que conforman o proceso de rexistro, entre os que se inclúe a aceptación das presentes Condicións Particulares de Rexistro, convértesche por tanto en “Usuario Rexistrado”. O rexistro no Sitio web é gratuíto, e será necesario no caso de que desexes adquirir os produtos ofrecidos no catálogo, nese caso estará suxeito a uns custos que che serán indicados en todo momento.

5.2. Requisitos e proceso de rexistro

Se desexas rexistrarche en XFORZO é necesario que sexas maior de idade segundo o que establece a lexislación española. Para iso necesitaremos que nos achegues o teu nome, apelidos, dirección á que enviarche os produtos adquiridos, unha dirección de correo electrónico e un contrasinal, a cal deberás almacenar confidencialmente. Se tiveses algún problema con ela, ou sospeitases que terceiros están a acceder indebidamente á túa conta, comunícanolo/comuníquenolo inmediatamente a info@xforzo.com. Unha vez completado o formulario de rexistro, antes de envialo deberás aceptar a Política de Privacidade do Sitio web e as presentes Condicións Particulares de Rexistro. Feito isto, de agora en diante serás considerado Usuario Rexistrado.

5.3. Obrigacións de Usuario Rexistrado

Como Usuario Rexistrado, es o único responsable da túa conta, polo que te comprometes ademais ao cumprimento das seguintes obrigacións: Non achegues datos falsos ou inexactos de maneira deliberada ou suplantando a identidade de terceiros. Utiliza só a túa conta, non accedas ao Sitio web a través de contas de terceiros sen o seu previo e expreso consentimento. Pon especial coidado porque ninguén acceda aos teus datos e claves de acceso. Ten en conta que es responsable dos danos que tanto ti como terceiros sufran como consecuencia do incumprimento das presentes Condicións.

  1. Dispoñibilidade do Sitio Web

Traballamos para que o Sitio web funcione correctamente e o seu contido atópese sempre dispoñible. Con todo, o Sitio web serache mostrado tal e como se atope en cada momento. Se nalgunha ocasión o acceso non é posible ou se atopa limitado, non nos facemos responsables desta falta de dispoñibilidade, así como dos danos que, no seu caso, isto poida ocasionar. Sen prexuízo do anterior, reservámonos o dereito para modificar, eliminar ou alterar o Sitio web e/ou os contidos presentes no mesmo, incluídas as presentes Condicións Xerais de Uso.

  1. Propiedade intelectual e industrial

Temos a titularidade en exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual sobre o Sitio web e sobre calquera contido presente el, incluído o deseño, os gráficos e códigos, ou ben conta con dereitos e/ou autorizacións bastantes para a súa utilización e publicación na internet. O mesmo respecto das marcas, nomes comerciais e, en xeral, signos distintivos existentes no Sitio web. Por esta razón, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública (incluída a posta a disposición), transformación ou calquera outra forma de explotación, nin tan se queira citando as fontes, salvo que contes co noso previo consentimento por escrito ou do titular en exclusiva de/dos dereito/ s afectado/s. Por favor, se detectases no Sitio web algunha infracción de dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial, non dubides en escribirnos a info@xforzo.com.

  1. Garantías e responsabilidades
Non ofrecemos garantías en relación cos servizos de carácter gratuíto ofrecidos no Sitio web. Con todo, traballamos continuamente para protexer os sistemas e os contidos incluídos no Sitio web de intrusións ou perdas de información. Isto non significa que podamos controlar ou garantir totalmente a ausencia de virus ou outros elementos daniños, polo que comprendes e aceptas que poidan darse situacións que se escapen ao noso control. Non podemos facernos responsables polo mal uso que fagas do Sitio web ou polos prexuízos que causes como consecuencia do incumprimento das túas obrigacións e compromisos asumidos. En relación ás ligazóns a páxinas ou sitios web de terceiros, recoñeces e aceptas que tales ligazóns dirixen a sitios externos e alleos, tanto ao Sitio web como a XFORZO. Actuamos como meros intermediarios polo que non podemos garantir que nos mesmos non existan ameazas informáticas ou conteñan contido ilícito ou inadecuado. Por esta razón non asumimos ningunha responsabilidade sobre os mesmos, nin sobre as consecuencias que se deriven do seu acceso. Con carácter xeral, nin XFORZO nin os nosos colaboradores seremos responsables en caso de lucro cesante ou dano emerxente por calquera cuestión. Se, como consecuencia dos teus incumprimentos, sufrísemos calquera tipo de dano, prexuízo, perda ou custo (incluídos honorarios de avogados e procuradores), estarás obrigado a resarcirnos. O mesmo respecto de reclamacións ou procedementos iniciados por terceiros contra XFORZO como consecuencia dos teus incumprimentos.
  1. Privacidade e protección de datos

A recollida e tratamento dos datos persoais obtidos a través do Sitio web réxese por unha Política de Privacidade específica (CONSULTA AQUÍ).

  1. Cuuestións Xerais

10.1 Salvagarda e interpretación

Estas Condicións Xerais de Uso constitúen un acordo de vontades recíprocas entre ambos. Se algunha disposición das aquí recollidas é declarada como ilegal, inválida ou non executable, deberase interpretar do modo que máis se aproxime á súa intención orixinal. Con todo, isto non prexudicará a validez das restantes cláusulas de que se compoñen estas Condicións Xerais. Que non esixamos un cumprimento estrito dalgún dos termos destas Condicións non pode interpretarse como unha renuncia pola nosa banda a esixilo nun futuro.

10.2 Idioma

O idioma aplicable a estas Condicións Xerais de Uso é o galego. Se se che ofreceron versións de tales Condicións noutros idiomas foi para a túa comodidade. Deste xeito, aceptas expresamente que as mesmas se rexerán pola súa versión en galego. Se hai algunha contradición entre o que di a versión en galego de tales Condicións e o que di a súa tradución, en todo caso prevalecerá a versión en galego.

10.3 Lexislación e foro

As relacións entre ambos se rexerán pola lexislación española e, en caso de conflito, (que esperemos que non se dea) sométense aos xulgados e tribunais de Vigo con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponder, salvo que por Lei determínese de forma imperativa outro foro distinto.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies